Δήλωσε Βλάβη

Αν αντιμετωπίζετε κάποια βλάβη μπορείτε να συμπληρώσετε τις λεπτομέρειες του προβλήματος σας στην παρακάτω φόρμα και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά. Η αναφορά σας θα προωθηθεί στο αντίστοιχο τμήμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επίλυση του προβλήματος.

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο):

Τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο):

Περιοχή Βλάβης (απαραίτητο):

Τύπος βλάβης (απαραίτητο):

Hμερομηνία που παρατηρήθηκε η βλάβη:

Περιγραφή βλάβης:

Φωτογραφία: