Ιστορία

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αβδήρων συστάθηκε στις 30/12/2011 με το ΦΕΚ 3015 Β. Αποτελεί συνέχεια της ΔΕΥΑ Βιστωνίδας, που είχε συσταθεί από το 2004, με διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της στις περιοχές των πρώην Δήμων Αβδήρων και Σελέρου, μετά την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης».

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στο 3ο χλμ. Ξάνθης –Λάγους, στο Νέο Ζυγό. Η περιοχή ευθύνης της ΔΕΥΑΑ εκτείνεται στα διοικητικά όρια του διευρυμένου Δήμου Αβδήρων, μια έκταση 350.000 στρεμμάτων. Αυτήν τη στιγμή η ΔΕΥΑΑ έχει 11.000 ενεργά υδρόμετρα, εξυπηρετώντας πάνω από 20.000 κατοίκους.

Οι αρμοδιότητες της ΔΕΥΑΑ αναφέρονται στο ΦΕΚ 1686/Β/15-11-04 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 188/Β/14-02-05, ΦΕΚ 3015/Β/30-12-11 και ΦΕΚ 2534/Β/24-11-15. Η λειτουργία της επιχείρησης διέπεται από το Ν. 1069/1980 καθώς και τους κανονισμούς της (Λειτουργίας Δικτύων, Λειτουργίας και Διαχείρισης, Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας).

Κύρια ευθύνη της ΔΕΥΑΑ είναι η διανομή πόσιμου νερού σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Αβδήρων και η συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπου υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων.