Το πόσιμο νερό

Ο κύκλος του νερού

Το νερό κινείται σε ένα κύκλο μεταξύ της θάλασσας του αέρα και του εδάφους γνωστό σαν τον κύκλο του νερού.

Όταν ο ήλιος θερμαίνει τα ποτάμια, τις λίμνες και τους ωκεανούς κάποια ποσότητα νερού μετατρέπεται σε ατμό. Αυτό το λέμε εξάτμιση.

Ο ατμός αυτός του νερού κρυώνει καθώς ανεβαίνει προς τα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα (συμπύκνωση) και σχηματίζει σταγόνες οι οποίες συνενώνονται και σχηματίζουν τα σύννεφα .

Καθώς τα σύννεφα κρυώνουν περισσότερο οι σταγόνες του νερού γίνονται μεγάλες και βαριές και πέφτουν σα βροχή, χαλάζι, χιόνι. Αυτό το λέμε κατακρήμνιση.

Η βροχή πέφτει στο έδαφος και στα ποτάμια και καταλήγει στις λίμνες και στις θάλασσες. Και ο κύκλος του νερού ξαναρχίζει.

Στην πραγματικότητα το νερό που χρησιμοποιούμε και πίνουμε σήμερα είναι το ίδιο που χρησιμοποιούσαν και οι δεινόσαυροι!

Προέλευση πόσιμου νερού

Το πόσιμο νερό μπορεί να είναι επιφανειακής (ταμιευτήρες, λίμνες, ποτάμια) ή υπόγειας προέλευσης. Το υπόγειο νερό προέρχεται από τους υδροφορείς που είναι υπόγειοι γεωλογικοί σχηματισμοί που έχουν τη δυνατότητα να κατακρατούν τα νερά της βροχής (ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις).

Η πόλη των Χανίων υδροδοτείται από τις πηγές της Αγυιάς (το νερό αντλείται πριν φτάσει στη λίμνη) και συμπληρωματικά από τις γεωτρήσεις των Μυλωνιανών (νερό ίδιας ποιότητας).

Οι πηγές της Αγυιάς είναι ένας σημαντικός υδάτινος πόρος με ετήσιο συνολικό όγκο 8 εκ m3 και η υπόγεια υδροφορία τους προέρχεται από τα ασβεστολιθικά και ανθρακικά πετρώματα των Λευκών Ορέων.

Το Νερό είναι Πολύτιμο Αγαθό

Το νερό συχνά το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι το δεδομένο. Αλλά μόνο το 1% του συνολικού νερού της γης είναι διαθέσιμο στον άνθρωπο. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε χρήση του το ρυπαίνει. Η σωστή χρήση του νερού εξοικονομεί ενέργεια και βοηθάει στο να παραδώσουμε ένα καλό περιβάλλον στα παιδιά μας.

Το νερό για την υγεία μας

Όλοι ξέρουμε ότι είναι καλό για μας, αλλά λίγοι άνθρωποι ξέρουν ότι η λήψη μικρότερης από την κανονική ποσότητας νερού προκαλεί αρκετά προβλήματα όπως ζαλάδες, πονοκεφάλους, προβλήματα νεφρών, δυσκοιλιότητα, αφυδάτωση.

Το σώμα μας χρειάζεται νερό για:

  • Τον καθαρισμό του αίματος διαμέσου των νεφρών
  • Την διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος
  • Τη χώνευση των τροφών
  • Τη μεταφορά του φαγητού και του οξυγόνου στα όργανα του σώματος
  • Την αποφυγή της συσσώρευσης αλάτων στο σώμα
  • Την απομάκρυνση των ανεπιθύμητων ουσιών
  • Την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα απ τους μύες

Ποσότητα νερού στο σώμα μας

65%

 

Το Νερό του τόπου μας

Η προέλευση του (Λευκά Όρη) καθορίζει και την ποιότητά του. Πρόκειται για νερό ελαφρώς αλκαλικό, μέτριας σκληρότητας με κυρίαρχα ανιόντα τα διττανθρακικά και κυρίαρχο κατιόν το ασβέστιο. Έχει λίγα ανόργανα άλατα και οι συγκεντρώσεις ανεπιθύμητων ουσιών είναι πολύ χαμηλότερες από τα επιτρεπτά όρια. Έχει μηδαμινό οργανικό φορτίο και πολύ καλή μικροβιολογική ποιότητα. Επίσης η χημική του σύσταση είναι τέτοια ώστε να έχει ιδανική συμπεριφορά στο δίκτυο.

Καθώς η ποιότητα του είναι πολύ καλή η μόνη επεξεργασία που απαιτείται να γίνει είναι η απολύμανση.

Ποιότητα Πόσιμου Νερού - Επεξεργασία

Το νερό για να είναι πόσιμο πρέπει να πληρεί ορισμένες προδιαγραφές που καθορίζονται από την νομοθεσία. Αν δεν τις πληρεί θα πρέπει να υποστεί κατάλληλη επεξεργασία ώστε να καταστεί κατάλληλο. Αυτό γίνεται στα διυλιστήρια. Τα νερά των λιμνών και των ποταμών χρειάζονται επεξεργασία και αρκετά συχνά σήμερα και τα υπόγεια όταν έχουν ρυπανθεί.

Το νερό των πηγών της Αγυιάς και των Μυλωνιανών πληρεί τις προδιαγραφές της νομοθεσίας και η μόνη επεξεργασία που υφίσταται είναι η απολύμανση.

Απολύμανση

Το νερό της Αγυιάς και των Μυλωνιανών είναι πολύ καλής ποιότητας και η μόνη επεξεργασία πού υφίσταται είναι η απολύμανση. Η απολύμανση γίνεται στην Αγυιά για το νερό που δίδεται στις περιοχές Παχιανών, Νέας Χώρας και στον Βαντέ (όπου κατασκευάσαμε 3 καινούργιες δεξαμενές – συνολικού όγκου 18.000 m3) για το νερό που πηγαίνει στην κεντρική δεξαμενή του Αγ.Ιωάννη απ όπου διανέμεται στις υπόλοιπες δεξαμενές και στο δίκτυο ύδρευσης.

Η απολύμανση γίνεται με υγρό υποχλωριώδες νάτριο, είναι συνεχής και ελέγχεται καθημερινά αυτόματα σε 20 σημεία στο δίκτυο ώστε το νερό να φτάνει υγιεινό και ασφαλές στον καταναλωτή.

Η απολύμανση είναι πλήρως αυτοματοποιημένη με αποτέλεσμα να κρατείται σταθερό το ελεύθερο χλώριο στο δίκτυο (χωρίς προβλήματα χαμηλών ή υψηλών τιμών).

Η απολύμανση με χλώριο χρησιμοποιείται παγκοσμίως και εξαιτίας της έχουν εξαλειφθεί οι υδατογενείς λοιμώξεις όπως η χολέρα και ο τυφοειδής πυρετός από τις αναπτυγμένες χώρες. Σήμερα έχουν αναπτυχθεί και άλλες μέθοδοι απολύμανσης όπως ο οζονισμός, η υπεριώδης ακτινοβολία, κάθε μία με τις ιδιαιτερότητες της αλλά το σημαντικότερο μειονέκτημα τους είναι ότι δεν προστατεύουν το νερό στη διαδρομή του στο δίκτυο. Έτσι ακόμα και αν κάποιος αποφάσιζε να χρησιμοποιήσει άλλη μέθοδο απολύμανσης θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει και τη χλωρίωση.

Κάθε απολυμαντικό, καθώς και η χλωρίωση ενδέχεται να δημιουργήσει παραπροϊόντα όταν αντιδράσει με κάποιες ουσίες που τυχόν θα υπάρχουν στο νερό.

Με τη νέα οδηγία ορίζεται ότι το άθροισμα αυτών των παραπροϊόντων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 100 μg/l (μέρη ανά δισεκατομμύριο). Από τις αναλύσεις που έχουμε κάνει στο νερό των Χανίων δεν ξεπερνάμε τα 2μg/l. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το νερό των Χανίων έχει μηδαμινό οργανικό φορτίο και χαμηλές συγκεντρώσεις χλωριόντων και βρωμιόντων.

Νερό & Νομοθεσία - Έλεγχος

Το νερό καθώς κινείται στον κύκλο του νερού (έδαφος, θάλασσα, αέρας) εμπλουτίζεται με διάφορες ενώσεις. Η επιτρεπόμενη ποσότητα αυτών των ενώσεων καθορίζεται από τη νομοθεσία. Η ελληνική νομοθεσία που ισχύει τώρα είναι η ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή 98/83/ΕΚ/98). Θέτει ανώτατα επιτρεπτά όρια για 50 παραμέτρους και καθορίζει την ελάχιστη συχνότητα ελέγχου.

Το νερό μας ελέγχεται καθημερινά από το εργαστήριο μας.

Ελέγχουμε τις παραμέτρους που ορίζει η νομοθεσία, μικροβιολογικές και χημικές στις πηγές και στο δίκτυο σε πολλαπλάσια συχνότητα απ τις απαιτήσεις της οδηγίας.

Το εργαστήριο μας καλύπτει τις μεγαλύτερες απαιτήσεις της νομοθεσίας με τον εξοπλισμό που έχει. Για κάποιες αναλύσεις που δεν μπορούν να γίνουν με τον εξοπλισμό που διαθέτουμε συνεργαζόμαστε με άλλα εργαστήρια.

Πηγή: www.deyax.org.gr